Page MenuHomeFeedback Tracker

Obrovský pokles FPS
Closed, ResolvedPublic

Description

21/07/15 Sledoval jsem obrovský pokles výkonu ve hře . FPS pokles na 1-5 . Problémy v zařízení nebyla pozorována , problémy v systému , příliš ( kshe v pořadí , spustit bez add- ons) .

Details

Legacy ID
4094290407
Severity
None
Resolution
Duplicate
Reproducibility
Always
Category
Game Settings
Steps To Reproduce

Obrovský pokles FPS.

Additional Information

Problémy s PC není naplyudalos , problémy v systému , taky. Nastryki grafika byla stejná jako před pádem FPS . Má stabilní FPS 70-75 snímků za sekundu .

Event Timeline

TRAGER edited Steps To Reproduce. (Show Details)Jul 21 2015, 5:07 AM
TRAGER edited Additional Information. (Show Details)
TRAGER set Category to Game Settings.
TRAGER set Reproducibility to Always.
TRAGER set Severity to None.
TRAGER set Resolution to Duplicate.
TRAGER set Legacy ID to 4094290407.May 8 2016, 12:24 PM