Page MenuHomeFeedback Tracker

Arma 3 Battleroyale Profil ayarlarım bozuldu. Tekrar ayarladığım da kayıt yaptığım esnada sayfadan çıkıyor. Ve hata veriyor. Profil oluşturamıyorum. Kayıt seçeneğine seçtiğimde. Sayfa kapanıyor.
New, NormalPublic

Description

Details

Severity
None
Resolution
Open
Reproducibility
N/A
Operating System
Windows 10 x64
Category
General

Event Timeline

Merhaba, Arma 3 Profil ayarlarım kendiliğinden değişti. Yeniden profil oluşturdum. Fakat kayıt edilmiyor. Çünkü kayıt seçeneğini seçtiğimde, sayfa kapanıyor. Bu konuda yardımınızı bekliyorum.

Tenshi added a subscriber: Tenshi.Tue, Jan 24, 11:21 AM

Hello, sorry i don't speak Turkish so i will be using google translate.
I checked your .rtp and it starts with:

22:16:02 Cannot access My Documents

Your profile is normally stored in C:\Users\{username}\Documents\Arma 3 or \Arma 3 - Other Profiles
If the game cant access that location then that could cause the issue.
Also Onedrive has been known to cause issues so try turning that off first.

Google translate:
Merhaba, üzgünüm türkçe bilmiyorum bu yüzden google çeviri kullanacağım.
.rtp dosyanızı kontrol ettim ve şununla başlıyor:

22:16:02 Cannot access My Documents

Profiliniz normalde C:\Users\{kullanıcı adı}\Documents\Arma 3 veya \Arma 3 - Diğer Profiller konumunda saklanır.
Oyun bu konuma erişemezse, soruna bu neden olabilir.
Ayrıca Onedrive'ın sorunlara neden olduğu biliniyor, bu yüzden önce onu kapatmayı deneyin.