Page MenuHomeFeedback Tracker

maneliii (azad)
User

Projects

User does not belong to any projects.

User Details

User Since
Oct 10 2021, 11:39 PM (6 w, 5 d)

وارد استفاده مختلط
استراتژی دیگر برای کاهش هسته ، ساخت یک ساختمان مختلط است. در بسیاری از شهرهایی که گردشگری و تقاضای مسکونی سریعتر از تقاضای اداری در حال رشد است ، ساختار مختلط در چندین زمینه سوددهی بیشتری دارد. اولاً ، عرضه را بهتر با نیاز تطبیق می دهد ، در عین حال ترکیب سرنشینان داربست را متنوع می کند ، بنابراین درآمد بیشتری ایجاد می کند. و دوم ، این امکان را برای کاهش هسته فراهم می کند. دلیل آن این است که یک ساختمان اداری یکبار مصرف دارای حداکثر بار است-ظاهراً همه بین ساعت 8 صبح تا 8:30 صبح به محل کار خود می آیند و همه می خواهند بین 5:30 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر خانه را ترک کنند. با وجود این واقعیت که در بیشتر روزهای دیگر ، بسیاری از داربستها بیکار می نشینند ، استفاده از این داربستها نیازمند تعداد زیادی داربست است.

یک ساختمان مختلط ، با ادارات در طبقات پایین ، یک هتل بالاتر از آن ، و آپارتمان های مسکونی در بالا ، می تواند جریان بسیار روان تری از افراد را به داخل و خارج از داربست ایجاد کند. کارکنان دفتر از داربستها در ساعات پیک استفاده می کنند ، در حالی که گردشگران و ساکنان احتمالاً در بقیه روز از آنها استفاده می کنند. بنابراین ، داربستهای کمتری برای تردد در ترافیک مورد نیاز است و این می تواند به کاهش تعداد شفت ها کمک کند.

Recent Activity

To begin on such a grand journey, requires but just a single step.