Page MenuHomeFeedback Tracker

Problem with LODs t_phoenixc1s_f.p3d tree
Closed, ResolvedPublic

Description

CZE:
Strom t_phoenixc1s_f.p3d po překonání hranice mezi druhou vzdáleností (2 LOD) a třetí vzdáleností (3 LOD) zmizí jeho koruna ale když pak letíte ještě dál od toho stromu tak pak se zase objeví jeho koruna.

ENG:
Tree t_phoenixc1s_f.p3d after crossing the border between two distances (2nd LOD) and third distances (3rd LOD) disappear crown but then when you fly even farther from the tree, and then turn up his crown.

Details

Legacy ID
735120711
Severity
Minor
Resolution
Fixed
Reproducibility
Always
Category
Visual-Environment
Steps To Reproduce
 1. Vyhledejte strom t_phoenixc1s_f.p3d který je třeba tady [2847.21,6066.19,0.00148845]
 2. Dejte Win+c

2a) Zmáčkněte tlačíto Camera

 1. Leťte libovolným směrem od kontrolovaného objektu tak by jste jej stále vyděli
 2. V takzvané třetí vzdálenosti (3 LOD) koruna stromu zmizí
 3. Po hodně vzdálené vzdálenosti se ta koruna tam zase objeví.

ENG:

 1. Locate the tree t_phoenixc1s_f.p3d to be here [2847.21,6066.19,0.00148845]
 2. Put the Win + c
 3. Press the push Camera
 4. Fly in any direction from the controlled object, so you would still earn it
 5. The so-called third distance (3 LOD) treetop disappear
 6. After a lot of remote distance the crown there again appears.
Additional Information

Game: Steam Arma III. Alpha
Version: 0.5.102618 developer arma3.exe
Version: 0.5.102571 steam standard arma3.exe
Tested on dev arma3.exe on steam

Event Timeline

DanWerwolf edited Additional Information. (Show Details)
DanWerwolf set Category to Visual-Environment.
DanWerwolf set Reproducibility to Always.
DanWerwolf set Severity to Minor.
DanWerwolf set Resolution to Fixed.
DanWerwolf set Legacy ID to 735120711.May 7 2016, 10:27 AM

Added to NG.