Page MenuHomeFeedback Tracker

[Steam Alpha] After the task about the spectators is missing the hexagon around allies soldiers
Closed, ResolvedPublic

Description

CZE:
Po zadání úkolu o zabití pozorovatelů, mé jednotky příjdou o svůj příslušný šestiúhelník kolem sebe.

ENG (google translator)
After the task of killing observers, friendly units will lose a hexagon around them

Details

Legacy ID
4033049309
Severity
Minor
Resolution
Not A Bug
Reproducibility
Always
Category
Ingame UI
Steps To Reproduce

CZE:

  1. Spusťte Infantry misi
  2. Ochraňte zdravotník
  3. Vyčistěte vesnici od nepřátel
  4. Vyčkejte na zadání o úkolu o spotterech
  5. Po jejím úspěšném zadáni vaše přátelskě jednotky příjdou o ty šestiúhelníky

ENG (google translator):

  1. Start Infantry Mission
  2. Protect the medic
  3. Clean the village from enemies
  4. Wait for the task on the task about spotters
  5. After the task is given, friendly units will lose a hexagon around them

Event Timeline

DanWerwolf edited Additional Information. (Show Details)
DanWerwolf set Category to Ingame UI.
DanWerwolf set Reproducibility to Always.
DanWerwolf set Severity to Minor.
DanWerwolf set Resolution to Not A Bug.
DanWerwolf set Legacy ID to 4033049309.May 7 2016, 10:26 AM
DanWerwolf added a subscriber: DanWerwolf.

Game: Arma III. Steam alpha
Version: 0.5.101892

As designed, because the player is moved out of his group so that their orders don't interfere with him while he's locating the spotters. The hexagons are a difficulty setting nonetheless, and are invisible anyways on higher difficulties.