Page MenuHomeFeedback Tracker

Podvodníci v rákosí
New, NormalPublic

Description

V rákosí postavili podvodníci základnu, zabíjela kouzelná kulka
Server 195.82.158.77:10600 Dayz DE 1363

Details

Severity
None
Resolution
Open
Reproducibility
N/A
Operating System
Windows 7
Category
General

Event Timeline

Zimmer created this task.Sep 26 2020, 7:46 PM

V rákosí postavili podvodníci základnu, zabíjela kouzelná kulka
Server 195.82.158.77:10600 Dayz DE 1363